top of page

Privacy

Bureau-Fit, gevestigd aan Hannie Schaftstraat 21 2033 PC Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bureau-fit.nl
Hannie Schaftstraat 21
2033 PC Haarlem
+31652365761

Koen Baars is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau-Fit Hij/zij is te bereiken via koen@bureau-fit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau-Fit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bureau-Fit verwerkt geen medische gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- E-mailadres
- Takenpakket behorende bij de functie (voorbeeld: beeldschermwerk, telefonische werkzaamheden, fysiek werk)
- Ergonomische gegevens met betrekking tot de inrichting van de werkplek (voorbeeld: instellingen bureaustoel, bureauhoogte, plaatsing beeldschermen)

Op basis van welke grondslag en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Bureau-Fit verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij staan de volgende doelen centraal:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten en producten bij u af te leveren

Gegevens die worden gedeeld met de werkgever
Bureau-Fit deelt uw persoonsgegevens nooit met derden. In het geval het voor de uitvoering van een ergonomisch plan van aanpak in het belang is van de werknemer, deelt Bureau-Fit het plan van aanpak enkel na goedkeuring van de werknemer met de werkgever.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau-Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-Voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres en overige persoonsgegevens: 3 maanden


Cookies of vergelijkbare technieken
Bureau-Fit gebruikt mgeen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken per mail naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een mail waarin het betreffende verzoek wordt toegelicht naar koen@bureau-fit.nl. Geef in de mail aan op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft.

Klachtenregeling
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met koen@bureau-fit.nl. In het geval van een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau-Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bureau-Fit gebruikt een ISO 27018 gecertificeerde cloud opslag. Laptops en telefoons zijn beveiligd met tweestapsverificatie.

In het geval van een datalek
Bureau-Fit heeft de plicht een ernstig datalek, waarbij sprak is van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacy: About
bottom of page